Verkstadsfrågor

> Till Mekipedia

Här hittar du vanliga frågor som kan uppstå i samband med verkstadsbesöket.

> Tips inför verkstadsbesöket
> Hur ofta skall man göra bilservice?
> Vad innebär kontrollbesiktning?
> Vad ingår i en bilservice?
> Vad är en servicehandbok för något?
> Skall man tåla avvikelse i lacken?
> Vad skall man göra om inte reparationen avhjälpt felet?
> Vem tar ansvar för ett dåligt utfört verkstadsjobb?
> Är verkstaden skyldig att spara utbytta delar?
> Vad gäller beträffande väntetid på verkstadsjobbet?
> Ska man betala om verkstaden slarvat?
> Vad gäller om bilen inte går igenom besiktning efter en service?
> Kan verkstaden hålla inne bilen om man inte betalar för reparationen?
> Vad är märkesverkstad för något?
> Vad är en märkesoberoende verkstad för något?
> Måste bilen servas på märkesverkstad för att nybilsgaranti skall gälla?